administrator

UAT - municipiul Vulcan are în derulare, în diferite stadii de implementare, 17 proiecte de dezvoltare locală, reabilitare, modernizare sau îmbunățățire a unor activități menite să ridice standardul vieții cetățenilor.

La ședința Consiliului Local din 25 iunie, viceprimarul Pompiliu Barbu a prezentat stadiul implementării fiecărui proiect.

Stimați colegi,

Ca urmare a numeroaselor abordări menite să dezinformeze sau să manipuleze în mod toxic cetățenii municipiului Vulcan, vin în fața dumneavoastră cu o prezentare sintetică a stadiului de implementare a proiectelor aprobate și promovate de Consiliul Local și Primărie.

Avem în diferite stadii de implementare un total de 16 proiecte cu finanțare europeană, guvernamentală și locală dedicate dezvoltării localității noastre la care se adaugă cel de îmbunătățire a relației primăriei cu cetățenii, prin crearea sistemului informatizat de arhivare a documentelor.

Eforturile depuse de toți cei ce se regăsesc în această muncă de mare anvergură sunt foarte mari. Rezultatele muncii sunt deosebite, ținând cont de faptul că de la proiectare la finanțare și execuție traseul unui proiect este unul complex, fiind implicate mai multe instituții. În plus, au existat și există multe variabile în implementarea proiectelor, variabile care cuprind :

- Clarificările tehnice și financiare solicitate de finanțator;

- Derularea etapei de licitație și achiziție;

- Înscrierea de oferte din partea firmelor interesate;

- Modificările de ordin legislativ și cele de pe piața forței de muncă;

- Blocajele generate de starea de urgență și alertă din perioada pandemiei.

Proiectele cu finanțare locală sunt dependente de nivelul de încasări de la bugetul local.

1. Proiecte cu finanțare europeană pe diferite axe de finanțare. Stadii de implementare:

• (1) Modernizarea Ambulatoriului Spitalului Municipal Vulcan

- Etapa de achiziții pentru proiectare tehnică și execuție;

• (2) Green Line – transport public electric.

- Achiziția proiectelor tehnice pe ambele componente ale proiectului;

• (3) Modernizarea sistemului de iluminat public.

- Încheierea verificării tehnice în teren cu următoarea concluzie a evaluatorilor: Sunt respectate toate cerințele tehnice pentru implementarea proiectului. Urmează:

- Verificarea ministerială și semnarea Contractului de Finanțare.

- Achiziția lucrării și execuția fizică.

( Facem mențiunea că reclamația depusă la ADR Vest pentru ceea ce s-a considerat că reprezintă nerespectarea parametrilor de eficiență energetică a lămpilor LED în anumite zone din proiect, nu are nici o relevanță în modul de implementare a proiectului, conform parametrilor tehnici stabiliți de proiectant și agreați de finanțator);

- (4)Un plus de căldură pentru cetățeni – proiectul de anvelopare a 4 blocuri. A fost încheiat Actul Aditițional Nr. 1 la Contractul de Finanțare, cu ADR Vest, pentru extinderea perioadei de execuție până la 30.06.2021;

2. Proiectele cu fonduri europene realizate prin GAL Vulcan.

Stadii de implementare:

• (5) Modernizarea infrastructurii rutiere pe zona Crividia- Teodora Lucaciu.

Cerere de finanțare admisă. Urmează:

-Verificarea tehnică în teren efectuată de evaluatorul ADR Vest.

-Verificarea ministerială și semnarea Contractului de Finanțare.

-Achiziția lucrării și execuția fizică.

• (6) Înființarea unei creșe.

- Cererea de finanțare a fost depusă în aplicația MySmis în luna mai 2020 iar proiectul se află în etapa de evaluare.

• (7) Refuncționalizare spații publice urbane din ZUM-uri si transformarea acestora în parcuri și locuri de joacă pentru copii.

- A fost aprobată fișa de proiect. Cererea de finanțare va fi încărcată în Mysmis la 30 iunie 2020.

• (8) Reabilitarea infrastructurii rutiere în Colonia-de-Jos. Va fi depusă fișa de proiect în iulie 2020.

• (9) Aprobarea modificării Strategiei de Dezvoltare Locală pentru proiectul : Înființare Centru de resurse comunitare pentru persoane din comunități dezavantajate

Școala 7 va fi recompartimentată pentru a putea crea 2 obiective: atât pentru tineri cât și pentru centrul de îngrijire pentru persoanele vârstnice ca urmare a renunțării la Pavilionul E de la Dincă, acesta urmând să intre în demolare iar pe locul liber creat vom realiza un parc pentru locuitorii din blocurile sociale de la Dincă.

3. Proiecte cu finanțare guvernamentală. Stadiu de implementare:

• (10) Construirea Bazinului de Înot Didactic – predarea amplasamentului către executant. Finalizarea proiectului tehnic de detaliu. Începerea lucrărilor în iulie 2020;

• (11) Construirea Blocurilor ANL – etapa de achiziție pentru proiectare + execuție utilități;

• (12) Construirea Grădiniței cu program normal nr.4 – Etapa de finalizare a lucrărilor de finisare interioară, urmată de achiziția de mobilier;

• (13) Reabilitarea blocurilor de locuințe sociale de la Dincă – blocul C3 – etapa de suplimentare a finanțării pentru finalizarea lucrărilor de finisare și amenajare interioară.

• (14) Reabilitarea infrastructurii rutiere și pietonale – Aleea Muncii. Contractul a fost extins ca durată până în 2021.Lucrările au fost amânate din cauza pandemiei și a vremii ploioase din ultimele săptămâni. Firma care execută lucrarea are întârzieri la alte lucrări. Mai sunt de realizat lucrările de compactare cu pietriș și asfaltare.

4. Proiecte cu finanțare din bugetul local

• (15) Modernizarea Parcului Avram Iancu. Etapa de proiectare de detaliu;

• (16) Crearea unui loc de joacă pentru copii în proximitatea Parcului Avram Iancu. Etapa de achiziții elemente componente. Finalizare în maximum 3 săptămâni.

Doresc să reiterez mesajul de a fi împreună apărătorii propriilor noastre decizii, luate în scopul dezvoltării municipiului Vulcan și îmbunătățirii calității vieții tuturor cetățenilor.

Nutresc convingerea că toți aceia care doresc binele Vulcanului, înțeleg că suntem angajați să construim, să evoluăm împreună.

VICEPRIMAR - Ing. Pompiliu Barbu

Close Search Window