administrator

1.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Vulcan pe anul 2019.
Inițiator: Primarul municipiului Vulcan

2.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind indexarea cu rata inflaţiei a impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum şi actualizarea limitelor amenzilor stabilite conform Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Inițiator: Primarul municipiului Vulcan

Ambele proiecte au fost aprobate cu 17 voturi pentru și câte o abținere.

Close Search Window