administrator

1.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul 2019.
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan

2.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Vulcan.
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan

3.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetare aferentă trim. III al exerciţiului bugetar 2019.
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan

4.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Primăriei Municipiului Vulcan .
Iniţiator:Primarul municipiului Vulcan

5.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind închirierea prin licitaţie publică a unui grup de obiective din Pasul VÎlcan în vederea desfăşurării unor activităţi comerciale cu produse alimentare şi alimentaţie publică şi activităţi comerciale specifice sporturilor montane.
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan

6.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru achiziţionarea prin licitație publică a unor servicii de deszăpezire în municipiul Vulcan.
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al Municipiului Vulcan.
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constituirea Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret de pe lângă Consiliul Local Vulcan și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia

Iniţiator: consilier local Govor Florin

Close Search Window