administrator

NR. 35143/23.11.2020

REZULTATE FINALE ALE CONCURSULUI DIN PERIOADA 16 - 19.11.2020 PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI PUBLICE DE SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI VULCAN

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia pt. care candidează

Punctaj proba scrisă

Punctaj interviu

Punctaj total

Rezultatul final

1

ROGOBETE MIHAELA ELENA

Secretar general

75,83

91,40

167,23

ADMIS

2

FAUR MELANIA

Secretar general

45,66

-

45,66

RESPINS

3

POPESCU ELISAVETA

Secretar general al municipiului Vulcan

35

-

35

RESPINS

Afişat la sediul Primăriei municipiului Vulcan și pe pagina de internet astăzi, 23.11.2020, ora 1010.

SECRETAR COMISIE DE CONCURS,
OPREAN DANIELA

Close Search Window