administrator

ȘEDINȚA DE ÎNDATĂ

Vineri 21 februarie, ora 10,00 este convocata sedinta de indata a Consiliului Local, cu urmatoarea ordine de zi:

1.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Modernizarea ambulatoriului din municipiul Vulcan”, a bugetului proiectului în valoare de 12,464,070.37 lei, inclusiv TVA, din care cheltuieli eligibile 10,699,249.94 lei și aprobarea alocării din bugetul local a cofinanțării, de 2% din valoarea cheltuielilor eligibile, respectiv suma de 213,985,00 lei și a cheltuielilor neeligibile in valoare de 1,764,820.43 lei
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan

2.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Inchidere ecologică a depozitului neconform de deşeuri din municipiul Vulcan’’
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan

3.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind darea în folosință gratuită Serviciului Public de Salubrizare – Vulcan a unui imobil aparţinând domeniului public al municipiului Vulcan, situat pe b-dul Nicolae Titulescu, PT 6
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan

4.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind darea în folosință gratuită Serviciului Public de Salubrizare – Vulcan a unor imobile aparţinând domeniului public al municipiului Vulcan, situate pe str. Avram Iancu, nr. 5

Initiator: Primarul municipiului Vulcan

 

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI
AL ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL VULCAN DIN DATA DE 27 FEBRUARIE 2020, ora 11.00

1.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția “REABILITARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COLONIA DE JOS “.
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Refuncționalizarea spațiilor publice urbane din zonele urbane marginalizate și transformarea acestora în locuri de joacă pentru copii”.
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan

3.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pajiștile proprietarilor și/sau deținătorilor legali din municipiul Vulcan.
Iniţiator:Primarul municipiului Vulcan

4.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile martie, aprilie , mai 2020.
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan

5.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind repartizarea unor locuințe sociale situate pe strada Căprioara, nr. 3, bl. C1 și bl C2.
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Vulcan

6.Program activități culturale din luna februarie-martie aprobate de consiliul local prin H.C.L. nr.17/2020.
Prezintă : consilier local Barbu Pompiliu

Close Search Window