System Administrator

SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE - VULCAN

REZULTATUL  INTERVIULUI

organizat în data de 10.03.2021

pentru ocuparea pe durată nedeterminată  a unor funcţii contractuale vacante din cadrul Serviciului public de salubrizare - Vulcan

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant pentru personalul contractual, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului:

Nr. crt

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia contractuala

Punctaj interviu

Rezultatul interviului

 

 

1

KAKUCS LASZLO ATTILA

Inspector de specialitate – Compartiment financiar-contabil, resurse umane, protecția muncii, protecția mediului

70

ADMIS

2

KOSZTINAȘ TEODOR

Inspector de specialitate – Compartiment Tehnic

67

ADMIS

3

GHERGHE STEFAN

Șofer – Compartiment Întreținere spații verzi

83

ADMIS

  • Punctajul maxim stabilit este de 100 de puncte.
  • Sunt declaraţi admişi la interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte în cazul funcțiilor de execuție și minim 70 de puncte în cazul funcțiilor de conducere.
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 privind organizarea şi desfășurarea concursului de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant pentru personalul contractual, cu modificările şi completările ulterioare. Contestaţia se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Soo Hilda - inspector de specialitate.
  • Afişat azi, 10.03.2020, ora 1530, la sediul Serviciului Public de Salubrizare Vulcan.

 

SECRETARUL COMISIEI DE CONCURS

SOO HILDA

 

Descarcă fișierele atașate


Close Search Window