System Administrator

SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE - VULCAN

REZULTATUL  INTERVIULUI

organizat în data de 09.03.2021

pentru ocuparea pe durată nedeterminată  a unor funcţii contractuale vacante din cadrul Serviciului public de salubrizare - Vulcan

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant pentru personalul contractual, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului:

Nr. crt

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia contractuala

Punctaj interviu

Rezultatul interviului

1

POPESCU MARIANA OTILIA

Muncitori necalificat – Compartiment Salubrizare

81

ADMIS

2

TORDAT SIMONA

Muncitori necalificat – Compartiment Salubrizare

37

RESPINS

3

GHICIOI AURICA

Muncitori necalificat – Compartiment Salubrizare

36

RESPINS

4

DANCIU CONSTANTIN ADRIAN

Muncitori necalificat – Compartiment Salubrizare

74

ADMIS

5

BUSUIOC DUMITRU

Muncitori necalificat – Compartiment Salubrizare

33

RESPINS

6

PIRI GHEZA CSABA

Muncitori necalificat – Compartiment Salubrizare

75

ADMIS

7

CALOTA CAMELIA

Muncitor calificat - treapta I (zugrav)

81

ADMIS

8

POPESCU ION

Muncitor calificat - treapta I (mecanic auto)

82

ADMIS

9

MIHAIASA PETRU CRISTIAN

Muncitor calificat - treapta I (zugrav)

72

ADMIS

10

HOANCĂ REMUS

Muncitor calificat – treapta I (lăcatuș

73

ADMIS

11

SIMA GHEORGHE PETRU

Muncitor calificat – treapta I (lăcatuș)

75

ADMIS

12

OSTAFE NECULAI

Muncitor calificat - treapta I (sudor)

80

ADMIS

13

CALIU DUMITRU

Muncitor calificat – treapta I (dulgher)

74

ADMIS

14

ANCUȚA VASILE

Muncitor calificat - treapta I (tâmplar)

84

ADMIS

15

KOVACS FRANCISC ȘTEFAN

Muncitor calificat – treapta I (electrician)

78

ADMIS

16

RUS CONSTANTIN

Muncitor calificat - treapta I (instalator)

75

ADMIS

17

HORVATH IONIȚĂ

Muncitor calificat - treapta I (instalator)

85

ADMIS

  • Punctajul maxim stabilit este de 100 de puncte.
  • Sunt declaraţi admişi la interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte în cazul funcțiilor de execuție și minim 70 de puncte în cazul funcțiilor de conducere.
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 privind organizarea şi desfășurarea concursului de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant pentru personalul contractual, cu modificările şi completările ulterioare. Contestaţia se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Soo Hilda - inspector de specialitate.
  • Afişat azi, 09.03.2021, ora 1530, la sediul Serviciului Public de Salubrizare Vulcan.

 

SECRETARUL COMISIEI DE CONCURS

SOO HILDA

 

Descarcă fișierele atașate


Close Search Window