Administrator

SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE - VULCAN

 

REZULTATUL  INTERVIULUI

organizat în data de 07.06.2022

pentru ocuparea pe durată nedeterminată  a unor funcţii contractuale vacante din cadrul Serviciului public de salubrizare - Vulcan

 

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant pentru personalul contractual, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului:

Nr. crt

Nr. inreg. dosar

Funcția pentru care candidează

Punctajul acordat la proba practică

Rezultatul probei practice

1

 1383/18.05.2022

 

Muncitori necalificat – Compartiment Salubrizare

85

ADMIS

2

1325/11.05.2022

 

Muncitori necalificat – Compartiment Salubrizare

37

RESPINS

3

1348/13.05.2022

 

Muncitori necalificat – Compartiment Salubrizare

74

ADMIS

4

1347/13.05.2022

Muncitori necalificat – Compartiment Salubrizare

39

RESPINS

5

1414/20.05.2022

Muncitori necalificat – Compartiment Salubrizare

85

ADMIS

6

1365/16.05.2022

Muncitori necalificat – Compartiment Salubrizare

38

RESPINS

7

1315/10.05.2022

Muncitori necalificat – Compartiment Întreținere și amenajare spații verzi

81

ADMIS

8

1314/10.05.2022

Muncitori necalificat – Compartiment Întreținere și amenajare spații verzi

37

RESPINS

9

1413/20.05.2022

Muncitori necalificat – Compartiment Întreținere și amenajare spații verzi

72

ADMIS

10

1313/10.05.2022

Muncitori necalificat – Compartiment Întreținere și amenajare spații verzi

36

RESPINS

 

 • Punctajul maxim stabilit este de 100 de puncte.

 • Sunt declaraţi admişi la interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte în cazul funcțiilor de execuție și minim 70 de puncte în cazul funcțiilor de conducere.

 • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, conform art. 31 din privind organizarea şi desfășurarea concursului de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant pentru personalul contractual, cu modificările şi completările ulterioare. Contestaţia se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Diaconu Hilda - inspector de specialitate.

 • Afişat azi, 07.06.2022, ora 1500, la sediul Serviciului Public de Salubrizare Vulcan.

   

   

  SECRETARUL COMISIEI DE CONCURS

  DIACONU HILDA

 

Descarcă fișierele atașate


Close Search Window