System Administrator

SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE – VULCAN
C.I.F. 42148836
Adresa: mun. Vulcan, Aleea Trandafirilor, nr. 4,
cod poștal 336200, jud. Hunedoara
E-mail: salubrizare@e-vulcan.ro           
Tel. 0354/401476
 
NR.    395 /25.02.2021

 

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE

LA CONCURSUL CARE VA AVEA LOC ÎN PERIOADA 05-10.03.2021 PENTRU OCUPAREA MAI MULTOR POSTURI VACANTE DE NATURĂ CONTRACTUALĂ DIN CADRUL SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE - VULCAN:

 

Comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt.

Nume prenume

Funcția pentru care candidează

Rezultatul verificării dosarelor

 

 

1

 

KAKUCS LASZLO ATTILA

Inspector de specialitate – Compartiment financiar-contabil, resurse umane, protecția muncii, protecția mediului

ADMIS

2

KOSZTINAȘ TEODOR

Inspector de specialitate – Compartiment Tehnic

ADMIS

3

GHERGHE STEFAN

Șofer – Compartiment Întreținere spații verzi

ADMIS

 

Afişat astăzi, 25.02.2021, ora 1600, la sediul Serviciului Public de Salubrizare Vulcan și pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Vulcan.

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 privind organizarea şi desfășurarea concursului de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant pentru personalul contractual, cu modificările şi completările ulterioare. Contestaţia se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Soo Hilda – inspector de specialitate.

 

 

SECRETARUL COMISIEI DE CONCURS

SOO HILDA

Close Search Window