System Administrator

SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE – VULCAN
C.I.F. 42148836
Adresa: mun. Vulcan, Aleea Trandafirilor, nr. 4,
cod poștal 336200, jud. Hunedoara
E-mail: salubrizare@e-vulcan.ro           
Tel. 0354/401476

NR. 380/24.02.2021

 

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE

LA CONCURSUL CARE VA AVEA LOC ÎN PERIOADA 04-09.03.2021 PENTRU OCUPAREA MAI MULTOR POSTURI VACANTE DE NATURĂ CONTRACTUALĂ DIN CADRUL SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE - VULCAN:

 

Comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt.

Nume prenume

Funcția pentru care candidează

Rezultatul verificării dosarelor

1

BUSUIOC DUMITRU

Muncitori necalificat – Compartiment Salubrizare

ADMIS

2

DANCIU CONSTANTIN ADRIAN

Muncitori necalificat – Compartiment Salubrizare

ADMIS

3

GHICIOI AURICA

Muncitori necalificat – Compartiment Salubrizare

ADMIS

4

MAILAT ARGYO VILMA

Muncitori necalificat – Compartiment Salubrizare

RESPINS

- nu este absolventă de studii generale (8 clase)

5

MOLDOVAN DANIEL

Muncitori necalificat – Compartiment Salubrizare

RESPINS

- este înscris în cazierul judiciar

6

PIRI GHEZA CSABA

Muncitori necalificat – Compartiment Salubrizare

ADMIS

 

7

POPESCU MARIANA OTILIA

Muncitori necalificat – Compartiment Salubrizare

ADMIS

8

TORDAT SIMONA

Muncitori necalificat – Compartiment Salubrizare

ADMIS

9

VLAD ELISABETA

Muncitori necalificat – Compartiment Salubrizare

ADMIS

10

HOANCA REMUS

Muncitor calificat - treapta I (lăcătuș)

ADMIS

11

PETEAN ADRIAN DANIEL

Muncitor calificat - treapta I (lăcătuș)

ADMIS

12

SIMA GHEORGHE PETRU

Muncitor calificat - treapta I (lăcătuș)

ADMIS

13

OSTAFE NECULAI

Muncitor calificat - treapta I (sudor)

ADMIS

14

CALIU DUMITRU

Muncitor calificat – treapta I (dulgher)

ADMIS

15

ANCUȚA VASILE

Muncitor calificat - treapta I (tâmplar)

ADMIS

16

POPESCU ION

Muncitor calificat – treapta I (mecanic auto)

ADMIS

17

CALOTA CAMELIA

Muncitor calificat - treapta I (zugrav)

ADMIS

18

MIHAIASĂ PETRU CRISTIAN

Muncitor calificat – treapta I (zugrav)

ADMIS

19

KOVACS FRANCISC ȘTEFAN

Muncitor calificat - treapta I (electrician)

ADMIS

20

COVRIG MIHAI COSTEL

Muncitor calificat - treapta I (instalator)

ADMIS

21

HORVATH IONIȚĂ

Muncitor calificat - treapta I (instalator)

ADMIS

22

RUS CONSTANTIN

Muncitor calificat - treapta I (instalator)

ADMIS

 

Afişat astăzi, 24.02.2021, ora 1600, la sediul Serviciului Public de Salubrizare Vulcan și pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Vulcan.

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 privind organizarea şi desfășurarea concursului de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant pentru personalul contractual, cu modificările şi completările ulterioare. Contestaţia se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Soo Hilda – inspector de specialitate.

 

 

SECRETARUL COMISIEI DE CONCURS

SOO HILDA

Close Search Window