administrator

1.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea mecanismului de recuperare a sumelor avansate de Municipiul Vulcan pentru asigurarea contribuției proprii a proprietarilor beneficiari ai lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de locuinței finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020, prin instituirea taxei de reabilitare termică
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan

2.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică și a procedurii privind modalitatea de intervenție
Iniţiator: Primarul municipiului Vulcan

3.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Vulcan în Consiliul de administraţie la unităţile de învăţământ de pe raza municipiului Vulcan pentru anul școlar 2019-2020.
Initiator: Primarul municipiului Vulcan

4.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Vulcan în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii la unităţile de învăţământ de pe raza municipiului Vulcan pentru anul școlar 2019-2020.
Iniţiator:Primarul municipiului Vulcan

Close Search Window