administrator

Proiectul de hotărâre nr. 21/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare a Consiliului Local al Municipiului Vucaln, Proiectul de hotărâre nr. 22/2021 privind completarea anexei la HCL nr. 2/2020 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public de Salubrizare Vulcan, aflate în subordinea C. L. Vulcan și Proiectul de hotărâre nr. 23/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social furnizat în comunicate "CENTRUL SOCIAL COMUNITAR"

 
Close Search Window