administrator

Conferința de închidere a acestui proiect, derulată în cursul zilei de 29 iulie 2019 la sediul Primăriei, a urmărit să pună în evidență mai ales rezultatele implementării proiectului, care pe toată durata derulării a fost adus la cunoștința opiniei publice.

Rezultatele obținute în urma implementării proiectului:

  • S-a elaborat o procedură internă anticorupție
  • S-a elaborat un ghid de bune practici privind transparența în administrația publică
  • 12 Martie 2019 – A fost organizata campania de conștientizare
  • 16 Aprilie 2019 – workshop cu tema "Riscurile corupţiei si prevenirea faptelor de corupţie”
  • 13-20 mai 2019 – Curs acreditat Expert prevenire si combatere a corupției și 2 serii de Curs – Managementul eficient al sistemului anticorupție - organizate în perioada 5-7 iunie și 12-14 iunie 2019 finalizate cu Diplomă de participare . 
  • Grupul țintă care a participat la aceste cursuri a fost format din 28 de persoane (primar, viceprimar, consilieri locali și funcționari publici din departamente diferite ale primărie).

Sustenabilitatea/Valorificarea rezultatelor

In vederea asigurarii sustenabilitatii proiectului, solicitantul va aloca sume de bani din surse proprii pentru a continua implementarea si aplicarea de proceduri, masuri si regulamente care sa previna si combata fenomenul de coruptie din institutia publica locala respectiva.

Corelarea procedurilor cu reglementarile legislative in vigoare si pregatirea angajatilor pentru aplicarea acestora va fi realizata din surse proprii sau prin intermediul altor proiecte similare daca vor exista surse potentiale de finantare de la bugetul de stat sau europene (proiecte cu finanțare europeană/înfrățire/colaborare instituțională)

Solicitantul va incheia in perioada de sustenabilitate a proiectului in baza Principiului cooperarii institutionale pentru prevenirea si combaterea coruptiei - parteneriate cu institutii locale, judetene si centrale dar si cu societatea civila, in acest scop. Astfel vor fi incheiate 3 acorduri de cooperare cu institutii similare sau ONG-uri de interes public sau care au ca obiect de activitate protectia drepturilor omului.

Solicitantul va avea tot timpul o buna comunicare cu celalalte institutii centrale si locale precum si cu partenerii sociali carora le va prezenta rezultatele obtinute prin intermediul proiectului si le va oferi ghidul de bune practici pentru a-l utiliza.

Close Search Window