administrator

Întruniți în ședință extraordinară, consilierii locali au aprobat astăzi 3 proiecte de hotărâri inițiate de primarul municipiului Vulcan, Gheorghe Ile.

  1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul 2019.
  2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Înființare centru social pentru copii – centru activități extrașcolare pentru elevi, bibliotecă și spații”
  3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Refuncționalizarea spațiilor publice urbane din zonele urbane marginalizate și transformarea acestora în locuri de joacă pentru copii”

Cele 2 proiecte de investiții sunt parte din STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ care stă la baza activității GAL VULCAN.

Proiectele vor primi finanțare europeană prin GAL Vulcan, alături de celelalte incluse în programul de dezvoltare locală până la finele lui 2020.

Alte proiecte de dezvoltare locală vor fi promovate și după 2020, pe noile axe de finanțare aprobate de UE.

Close Search Window