administrator

UAT Vulcan este partener în cadrul acestui proiect derulat de INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN HUNEDOARA.
Este vorba despre un proiect educațional și totodată social, aflat în perioada de implementare până în 2021.

Obiectivul general: Dezvoltarea unui program integrat de educație pentru diminuarea fenomenului de părăsire timpurie a școlii/ abandon școlar în județul Hunedoara, prin: masuri preventive adresate unui număr de 800 de copii/elevi aflați în situație de risc de părăsire timpurie a școlii, metode și instrumente de educație corectivă de tip a doua șansă pt. 200 de persoane (care au părăsit timpuriu școala), îmbunătățirea competențelor a 260 resurse umane/ persoane care desfășoară activități educative adresate grupurilor cu risc educațional și prin creșterea nivelului de informare/ conștientizare/ implicare a comunității locale în ceea ce privește reducerea fenomenului de părăsire timpurie a școlii.

Astăzi s-a derulat la primărie, una din acțiunile cuprinse în proiect:
DEZVOLTAREA UNUI PARTENERIAT ÎNTRE ȘCOLI, AUTORITĂȚI PUBLICE, ANGAJATORI LOCALI ȘI REPREZENTANȚI AI SOCIETĂȚII CIVILE CU SCOPUL ASIGURĂRII SUSTENABILITĂȚII DIN PERSPECTIVA INSTITUȚIONALĂ, FINANCIARĂ ȘI A RESPONSABILITĂȚII SOCIALE

Discuțiile purtate cu această ocazie au pus în evidență necesitatea unei sinergii la nivel de comunitate, care să susțină împlinirea obiectivului stabilit prin proiect.

Close Search Window