administrator

ACTIVITATEA PREZENTĂ ȘI VIITOARE LA SPITALUL MUNICIPAL VULCAN. ACREDITAREA SPITALULUI

În cursul acestei dimineți primarul municipiului Vulcan - Gheorghe ILE a susținut o conferință de presă la care au participat reprezentanții conducerii Spitalului Municipal Vulcan: manager - dr. Cătălin Popa și directorul medical - dr. Ingrid Darsy
Conferința a fost dedicată informării opiniei publice în ceea ce reprezintă activitatea prezentă și viitoare și finalizarea procesului de acreditare a acestuia.

Primarul municipiului Vulcan mulțumește tuturor reprezentanților mass-media care au răspuns invitației de astăzi.

INFORMARE

Către,
Instituțiile locale și județene
Mass- media
Opinia publică din municipiul Vulcan, Valea Jiului și județul Hunedoara

DIRECTII DE ACTIUNE IN VEDEREA ACREDITĂRII SPITALULUI MUNICIPAL VULCAN

Ca urmare a interesului public legat de activitatea prezentă și viitoare a Spitalului Municipal Vulcan, în urma discuțiilor avute de către Primarul municipiului Vulcan ca reprezentant al administrației publice locale împreună cu managerul Spitalului municipal Vulcan, la întâlnirea cu Președintele ANMCS – secretarul de stat dr. Vasile Cepoi - din data de 23 ianuarie 2020, furnizăm tuturor celor interesați informațiile rezultate în urma acestor discuții, care au condus la setul de direcții de acțiune, soluții și măsuri ce sunt adoptate și aplicate pentru parcurgerea firească a tuturor etapelor procesului de ACREDITARE A SPITALULUI MUNICIPAL VULCAN.

FACEM PRECIZAREA CĂ LA NIVELUL ROMÂNIEI, PROCESUL DE ACREDITARE A UNITĂȚILOR SPITALICEȘTI ESTE ÎN DERULARE PENTRU UN NUMĂR ÎNSEMNAT DINTRE ACESTEA, PRINTRE CARE ȘI SPITALUL MUNICIPAL VULCAN.

În urma discuțiilor avute cu Președintele ANMCS – dr. Vasile Cepoi, au fost actualizate sau stabilite următoarele direcții de acțiune, convergente scopului unic: CONTINUAREA ACTIVITĂȚII SPITALULUI MUNICIPAL VULCAN și ACREDITAREA ACESTUIA, conform cerințelor și normelor legale.

DIRECȚII DE ACȚIUNE

• Reorganizarea funcționării serviciilor medicale de Obstretică și Gineco-logie;
• Organizarea și funcționarea Ambulatorului de Specialitate pentru Spitalizarea de Zi;
• Analizarea indicatorilor de oportunitate și eficiență medicală și financiară pentru înființarea serviciului ATI;
• Obținerea conform agendei pe 2020, până la 31 decembrie, a autorizațiilor necesare pentru Bazinul de Ap, Mini-stația de epurare a apei și Arhiva de documente;
• Finalizarea întocmirii tuturor documentelor aferente procesului de acreditare, prin Biroul de management al Calității din cadrul Spitalului Municipal Vulcan.

REORGANIZAREA și FUNCȚIONAREA SERVICIIILOR MEDICALE DE OBSTETRICĂ ȘI GINECOLOGIE

Măsuri de reorganizare funcțională:
• Consultații și tratamente la Cabinetul de Specialitate din cadrul Ambulatoriului;
• Preluarea cazurilor care necesitaă spitalizare de zi în cadrul Ambulatoriului de Specialitate pentru Spitalizare de Zi;
• Transferarea medicilor și a personalului de specialitate necesar din cadrul secției de Obstetrică-Ginecologie, la Cabinetul de Specialitate din cadrul Ambulatoriului;
• Distribuirea numărului de paturi aferente secției de Obstretică-Ginecologie în cadrul celorlalte secții din Spitalul Municipal Vulcan;
• Preluarea unei părți a personalului medical, asistente, infirmiere și îngrijitoare din cadrul secției de Obstretică – Ginecologie în cadrul celorlalte secții din spital;
• Transferul unei părți a personalului medical: asistente, infirmiere și îngrijitoare din cadrul secției de Obstretică – Ginecologie în cadrul Serviciului de Specialitate Ambulatoriu cu Spitalizare de zi;
• Închiderea serviciilor medicale de Obstretică-Ginecologie cu spitalizare continuă din cadrul Spitalului Municipal Vulcan, până la crearea Serviciului ATI dedicat acestei activități medicale.

ORGANIZAREA AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE PENTRU SPITALIZAREA DE ZI

Măsuri de organizare funcțională:
• Concentrarea tuturor serviciilor medicale specifice secțiilor din cadrul spitalului pentru cazurile de internări de zi, în cadrul unui singur Ambulatoriu de Specialitate, care va funcționa cu personal medical și administrativ redistribuit din cadrul Spitalului, conform tuturor cerințelor legale și normelor de sănătate publică solicitate de ANMCS.

ANALIZAREA INDICATORILOR DE OPORTUNITATE ȘI EFICIENȚĂ MEDICALĂ ȘI FINANCIARĂ PENTRU ÎNFIINAȚREA SERVICIULUI ATI

• Oportunitatea creării Serviciului ATI este legată de singura activitate medicală desfășurată în prezent la Vulcan, care presupune și intervenții chirurgicale: OBSTRETICĂ-GINECOLOGIE. Planul de organizare a unui serviciu ATI dedicat unui singur serviciu medical, care înseamnă că toate cheltuielile de investiție, de organizare și de desfășurare a activității ATI sunt legate de eficiența derulării activității spitalicești de obstretică-ginecologie, necesită o analiză foarte atentă din partea tuturor celor ce răspund de eficiența economic globală a activității Spitalului Municipal Vulcan.

OBȚINEREA CONFORM AGENDEI PE 2020, PÂNĂ LA 31 DECEMBRIE, A AUTORIZAȚIILOR NECESARE PENTRU BAZINUL DE APĂ, MINI-STAȚIA DE EPURARE A APEI ȘI ARHIVA DE DOCUMENTE

• Investițiile făcute de Spitalul Municipal Vulcan pentru realizarea Rezervorului de Apă sunt realizate la această oră în proporție de 80%;
• Investițiile făcute de Spitalul Municipal Vulcan pentru realizarea Mini-Statiei de Epurarea a Apei se află îna ceastă perioadă în etapa de obținere a autorizației;
• Lucrările de reabilitare a secției de boli TBC și transformare a acesteia în arhiva de documente, care va fi autorizată de Arhivele Nationale;
• În ultimele luni a fost realizat Depozitul de Calamități – cu stocul necesar de material sanitare pentru situații de urgență;
• Ca urmare a obținerii aprobării din partea Primăriei municipiulu Vulcan din octombrie 2019 până în present, a fost realizat iluminatul perimetral în incinta Spitalului.

FINALIZAREA ÎNTOCMIRII TUTUROR DOCUMENTELOR AFERENTE PROCESULUI DE ACREDITARE, PRIN BIROUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL VULCAN

• Activitatea acestui birou este continuă și se încadrează în solicitările ministerial și cele de la ANMCS;
• FACEM PRECIZAREA CĂ: stadiul de întocmire a documentelor pentru procesul de acreditare nu influențează evaluarea făcută, în vederea obținerii acredităii, așa cum eronat s-a indus în rândul opiniei publice acest lucru.

PRECIZĂRI SUPLIMENTARE:
• În data de 7 ianuarie 2020 Spitalul Municipal Vulcan a primit din partea Ministerului Sănătății avizul privind reînscriere în procesul de acreditare;
• Conducerea Spitalului a depus la ANMCS ( Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate), documentele necesare reevaluării;
• Vizita delegației ANMCS pentru o nouă evaluare va fi stabilită ca urmare a finalizării cu succes a tuturor măsurilor de reorganizare structurală și funcțională precizate anterior.

IMPORTANT

SPITALUL MUNICIPAL VULCAN ÎȘI CONTINUĂ ACTIVITATEA ȘI ESTE ÎN PREZENT ȘI ÎN VIITOR UNA DINTRE MULTELE UNITĂȚI SPITALICEȘTI DIN ROMÂNIA AFLATE ÎN PROCESUL DE ACREDITARE.

Ca urmare a tuturor informațiilor incluse în acest material, cerem tuturor cetățenilor municipiului Vulcan să fie vigilenți la orice potențială încercare de dezinformare, de manipulare în interese meschine, care pot să afecteze în mod serios climatul social, medical și civic din municipiul nostru.

Primarul municipiului Vulcan - Ing. Gheorghe ILE

Managerul Spitalului municipal Vulcan - dr. Cătălin POPA

Close Search Window