administrator

Această activitate este atribuită echipei Serviciului Public Local de Salubrizare și se derulează ciclic, la toate punctele gospodărești.

Cetățenii care desfășoară activități de construcții interioare sau alte tipuri de activități din care rezultă deșeuri nemenajere, sunt obligați prin HCL, să solicite în scris Primăriei, numărul de containere necesare pentru încărcarea deșeurilor.

La finalul încărcării, solicitantul încheie cu reprezentantul SPLS și al ADPP, documentele din care rezultă toate datele derulării operațiunii de colectare ( inclusiv cantitatea de deșeuri rezultată și suma de plată). În baza documentelor, Serviciul Local de Impozite și Taxe încasează suma aferentă pe numele cetățeanului, conform tarifului aprobat de Consiliul Local la mc de deșeuri nemenajere conform HCL 62 / 2020,, tarif în valoare de 91,84 lei/mc.

Numărul acestui tip de solicitări este în creștere, ceea ce exprimă creșterea gradului de responsabilizare a cetățenilor și totodată, conduce la o mai bună gestionare a părții de colectare de deșeuri nemenajere.

Close Search Window