System Administrator

SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE – VULCAN

Nr. 485/12.03.2021

 

Centralizator nominal al rezultatelor

examenului/concursului susţinut în perioada 05-10.03.2021 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcţii contractuale vacante din cadrul Serviciului Public  de Salubrizare Vulcan:

 

 

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia pt care candidează

Punctaj

 proba scrisă

Punctaj 

interviu

Punctaj

final

Rezultatul final

KAKUCS LASZLO ATTILA

Inspector de specialitate – Compartiment Financiar contabil, resurse umane, proecția muncii, protecția mediului

79

70

74,5

ADMIS

2

KOSTINAȘ TEODOR

Inspector de specialitate – Compartiment Tehnic

73

67

70

ADMIS

3

GHERGHE ȘTEFAN

Șofer – Compartiment Întreținere și amenajare spații verzi

90

83

86,5

ADMIS

 

 

 

Afişat în 12.03.2021, ora 11

 

SECRETARUL COMISIEI DE CONCURS,

SOO HILDA

Close Search Window