administrator

ANUNŢ   PUBLICITAR 

Primăria municipiului Vulcan organizează în data de 24.11.2020, la sediul Primăriei Vulcan, b-dul M.Viteazu nr.31, licitaţie publică în vederea închirierii  locurilor de parcare pentru  autoturisme, din parcările  de reşedinţă rămase libere, amenajate astfel: 

  • lot 1 - ora 1000  - pentru parcările din zona: str.Traian, zona bl.A2-A6, pentru  parcelele   nr. 11, 15, 16,  20, 23,  33,  37, 38, 43, 46, 55, 56, 57, 62,  68, 
  • lot 2- ora 10 30  -  pentru parcările din zona: b-dul Mihai Viteazu,  zona Dincă blocurile 76-69,   parcelele   nr. 1, 2, 3,  4,  6,  7, 10, 19, 20, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34  şi  b-dul Mihai Viteazu, zona Dincă - blocurile 80÷82 şi 76,  parcelele   nr. 3, 4, 5,  11, 40,  42, 43, 44, 45, 46, 47. 

Licitaţia  se  organizează  în baza  H.C.L. nr. 99/2018 şi a  H.C.L.  nr.98/2018 , preţul  de pornire al licitaţiei va fi de 10 lei/ loc parcare/lună,  pentru parcările amenajate în zonele menţionate, conform anexelor. 

Durata de închiriere este de 3 ani de la data încheierii contractului de închiriere, cu posibilitate de prelungire a duratei. 

Caietul de sarcini al licitaţiei se poate procura de la sediul Primăriei municipiului Vulcan, Direcţia Administrarea Domeniului Public şi Privat, camera 32, începând cu data de 09.11.2020 . 

Taxa de participare la licitaţie este de 20 lei. 

Garanţia de participare la licitaţie este de 20 lei. 

Condiţii de participare : nu se acceptă ofertanţii care înregistrează datorii la plata impozitelor și taxelor către bugetul  local, deţin garaj,  curte cu posibilitate de parcare sau loc de parcare închiriat pe domeniul public, cu excepţia celor care deţin mai multe autoturisme.Ofertele se depun la sediul Primăriei municipiului Vulcan până la data de 23.11.2020, ora 1300 .     

Pentru parcelele-parcare neatribuite, respectiv nelicitate, acestea vor fi închiriate în baza unei cereri  adresate Primăriei municipiului Vulcan, la preţul cel mai mare ofertat și atribuit.Informaţii suplimentare se pot obţine de la Direcţia Administrarea Domeniului Public şi Privat al Primăriei municipiului Vulcan sau la telefon 0254/570340 interior 214, zilnic între orele 1000 – 1400. 

 

PRIMAR, 

Ec. CRISTIAN  MERIȘANU

Close Search Window