Administrator

          În conformitate cu prevederile art. 478, art. 618 alin. (1), (4) și (22) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 1261 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Primăria Municipiului Vulcan, cu sediul în Vulcan, str. Mihai Viteazu, nr. 31, organizează în data de 26.06.2023, la sediul instituţiei, examen pentru promovarea în gradul profesional imediat superior a funcţionarilor publici de execuţie din cadrul instituției.

 
Close Search Window