administrator

logo UE.jpglogo GR.jpglogo IS-2014-2020.jpg

PLIANT

Proiect: ACUM PENTRU VIITORUL VULCANULUI – parteneriat local pentru incluziunea sociala – cod proiect 106386

UAT municipiul Vulcan, în parteneriat cu Interlog Com SRL Brad și Asociația Institutul Intercultural Timișoara implementează proiectul ACUM PENTRU VIITORUL VULCANULUI – parteneriat local pentru incluziunea sociala.

Bugetul total al proiectului este 220.528,03lei, din care fonduri europene 207.107,81 lei, buget național 9.098,50 lei, cofinanțare parteneri 4.321,72 lei (UAT Vulcan 1.801,91 lei și Interlog Com SRL Brad 2.519,81lei).

Obiectivul general al proiectului este stimularea implicarii comunitatilor locale in procesul de dezbateri publice si dezvoltare locala, prin formarea unui parteneriat local şi implementarea unei Strategii de Dezvoltare Locala (SDL) pentru a face pasi concreti spre dezvoltarea lor intr-un mod mai inteligent, mai durabil şi mai favorabil incluziunii sociale, in concordanta cu Strategia Europa 2020.

Indicatori prestabiliţi de realizare Strategii/ analize / planuri de acţiune/ de dezvoltare a comunităţii vizate prin CLLD – 1

Activităţile proiectului, conform cererii de finanțare aprobate:

Activitatea 1 Managementul proiectului, Activitatea 2 Informarea si Publicitatea, Activitatea 3  Înfiinţarea noului GAL conform cerinţelor DLRC pentru perioada de programare 2014-2020, Activitatea 4 Delimitarea comunităţii marginalizate şi a teritoriului SDL, inclusiv a zonei/zonelor urbane marginalizate, Activitatea 5  Animarea partenerilor locali şi mobilizarea comunităţii marginalizate vizate de SDL, Activitatea 6 Elaborarea SDL şi a listei indicative de intervenţii prin care GAL consideră că vor fi atinse obiectivele strategiei de dezvoltare locală, 7 Activitate de inovare sociala, 8 Activitatea transversala privind decontarea cheltuielilor indirecte pe baza de rata forfetara.

Cele cinci zone urbane marginalizate (ZUM-urile), trasate inclusiv în Atlasul Zonelor Marginalizate, întocmit cu finanțare de la Banca Mondială, pentru Vulcan sunt: 1Cartier Micro 3B- Dallas, 2 Cartierul Vechi, 3 Cartier Colonia de Jos, 4 Cartier Crividia, 5 Cartier Zona Morisoara.

Durata proiectului, conform contract de finanțare- 6 luni.

 

Date de contact: Primăria municipiului Vulcan, b-dul Mihai Viteazu nr. 31, telefon 0254 570340, email primvulcan@yahoo.com

Proiect cofinanțat din FSE și FEDR prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

Institutul Intercultural TimisoaraInterLog

 

Descarcă fișierele atașate


Close Search Window